Søndag d. 24/8 afholdt bestyrelsen (Mathias, Tommy, Allan og undertegnede) den længe planlagte temadag. Vi har ønsket denne dag, da det er sjældent, at tiden rækker til, at vi kommer rigtig i dybden, og vi havde behov for blive klare på, hvad der vil være foreningens målsætning de kommende år. Vi har bl.a. haft et turbulent år, hvor det blot er blevet endnu tydeligere, at der er forskellige strømninger internt i foreningen, og vi har behov for at definere, hvad vi skal være fælles om.

foto

Der var afgang kl. 8:15 og vi satte kursen mod Brian’s sommerhus. Her startede vi blødt op med en gang kaffe og rundstykker. Brian skitserede programmet og forventningerne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvorefter visionen – ved Casper (som repræsentant for den musiske ledelse) og Brian (som repræsentant for bestyrelsen) – blev fremlagt for bestyrelsen. Allerede her startede diskussionen. Vi gled derefter over i en decideret SWOT analyse, hvor vi i fællesskab afdækkede vores interne stærke og svage sider, samt eksterne muligheder og trusler. De enkelte bestyrelsesmedlemmer fik derefter en tænkepause, hvor de kunne vælge at gå en tur eller at blive, men med pålæg om at præsentere, hvad de synes var det vigtigste af det drøftede, samt at forelægge deres egen vision for foreningen.

Mens vi forberedte frokosten gik Mathias en tur i det store sommerhusområde, og blev så væk 🙂 Vi fik ham dog dirigeret hjem igen over telefonen.

Der var en del diskussion ved hvert medlems fremlæggelse, men alle lyttede og bidrog konstruktivt. I grund og i bund var bestyrelsen dog næsten enige om retningen, det var blot nuancer og detaljer vi diskuterede.

Vi nåede at skrive de vigtigste, overordnede målsætninger ned. I den nærmeste fremtid vil vi dele dette med jer.

Det blev også en hyggelig dag, selvom jeg tror, vi alle var trætte da vi kom hjem.

/Formanden.